Azure Infrastructure-as-Code

Effektivisér og standardisér jeres cloud-infrastruktur

2G Cloud bidrager ved hjælp af Infrastructure-as-Code til at effektivisere og stabilisere den måde, I administrerer og implementerer infrastrukturressourcer som virtuelle maskiner, netværksindstillinger, databaser og -lagre i større Azure-landskaber ved hjælp af kode og automatisering. Vores eksperter hjælper med at definere, konfigurere og implementere en struktureret, reproducérbar og skalerbar infrastruktur, der maksimerer effektiviteten og reducerer jeres omkostninger.

Udbyttet ved Azure Infrastructure-as-Code

  • Automatisering af håndtering af Azure-infrastrukturressourcer
  • Konsistens i implementeringen
  • Nem skalerbarhed
  • Versionering og sporbarhed af IaC-kode
  • Fremme af samarbejde og gennemsigtighed i delt kodeopbevaring
  • Agilitet ved ændrede forretningskrav.

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Processen starter med at sætte os ind i jeres behov og forretningsmål for at kunne byde ind med en skræddersyet IaC-strategi, der sikrer, at jeres miljø forbliver stabilt, selv om nye apps tilføjes pipelinen. Gennem IaC kan vi også hjælpe med at implementere skaleringsstrategier, der sikrer, at jeres infrastruktur er fleksibel nok til skiftende belastninger og behov.

Vi implementerer Infrastructure as Code ved hjælp af fx Azure Resource Manager-skabeloner (ARM-skabeloner), så I opnår en konsistent og gentagelig implementering af cloud-ressourcer i Azure-miljøet. Herudover integreres jeres IaC-løsning med versionskontrol og jeres Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD)-pipelines, hvilket muliggør hurtigere og mere pålidelige deployment-processer.

Vi hjælper med at opsætte nødvendig kontrol og overvågning, der sørger for en robust og pålidelig infrastruktur, så jeres kritiske infrastruktur ikke lægges ned ved et uheld. Vi assisterer også med konfiguration af jeres infrastruktur, så den lever op til jeres egne sikkerhedskrav og andre standarder og lovgivningsmæssige krav, I måtte være underlagt.

Vi træner jeres IT-team ved workshops, så de er klædt på til at arbejde med IaC og forstår de fordele og faldgrupper, IaC har. På den måde kan de effektivt drifte og videreudvikle jeres infrastruktur.

Vores assistance omfatter både GitHub- og Azure DevOps-løsninger.