Førende Energi Handelsvirksomhed

Optimering og Managed Service af Azure Infrastruktur for En Førende Energi Handelsvirksomhed

Kundens behov

En førende virksomhed inden for energihandel stod overfor signifikante udfordringer med deres eksisterende Azure infrastruktur. Den komplekse og til tider ineffektive setup førte til øgede driftsomkostninger og nedsat systemydeevne, hvilket hæmmede virksomhedens evne til at operere effektivt.

Den valgte løsning

2G Cloud, en specialiseret Azure konsulentvirksomhed, blev involveret for at vurdere og optimere virksomhedens Azure miljø. Efter en grundig vurdering foreslog 2G Cloud en række optimeringer og redesigns, herunder overgang til Platform-as-a-Service (PaaS), implementering af autoskalering, og indførelsen af robuste sikkerhedsløsninger gennem Azure Key Vault og Entra ID.

2G Clouds Rolle

2G Clouds rolle udvidede sig fra en initial transformation til en langsigtet partnerskab. Udover at optimere infrastrukturen udviklede 2G Cloud en skræddersyet Managed Service-løsning for at sikre løbende overvågning, vedligeholdelse og support af virksomhedens Azure miljø. Denne proaktive tilgang sikrede ikke kun en stabil drift, men også kontinuerlig optimering af miljøet for at imødekomme fremtidige behov.

Managed Service

Efter den succesfulde implementering af de foreslåede løsninger, påtog 2G Cloud sig rollen som Managed Service Provider (MSP) for virksomhedens Azure infrastruktur. Dette inkluderede 24/7 overvågning, regelmæssige sikkerhedsaudits, performance tuning og on-demand support. Denne service sikrede, at infrastrukturen forblev robust, sikker og optimeret, mens virksomheden kunne fokusere på deres kerneforretning.

Resultat

Som resultat af 2G Clouds intervention og efterfølgende Managed Service, oplevede virksomheden en markant forbedring i driftsomkostninger, systemperformance og driftsstabilitet. Denne omfattende service sikrede ikke kun en problemfri dag-til-dag drift, men også en platform, der er klar til at understøtte virksomhedens vækst og innovation på lang sigt. Virksomheden nyder nu godt af en fuldt optimeret, sikker og skalerbar Azure infrastruktur, som er under konstant forvaltning og forbedring af 2G Cloud.

Vil du vide mere om Manged Service og Azure Infrastruktur så læs her