Dansk Energi- og Telekommunikationsfirma

Azure-løsninger, forbedrer kundeservice og sikrer datakonsistens.

Kundens behov

Kunden stod overfor en udfordring med at sikre en effektiv og fejlfri synkronisering af kundekontaktinformationer på tværs af deres forskellige systemer, herunder cloud-baserede og interne systemer. Denne udfordring var afgørende at løse for at forbedre kundeservice, sikre datakonsistens, og understøtte effektive kommunikationsstrategier. Uden en pålidelig løsning, risikerede kunden at håndtere inkonsistente data, hvilket kunne resultere i misforståelser i kommunikationen med kunderne og ineffektive arbejdsprocesser.

Den valgte løsning

For at adressere disse behov, blev der udviklet avancerede cloud-løsninger, specifikt baseret på Azure-platformen. Disse løsninger involverede integration af Azure SQL Database og Azure Data Lake for at sikre konsistent og opdateret kunde information. Udviklingen af automatiserede synkroniseringsprocesser, indførelsen af strenge datakvalitetskontroller, og implementering af sikkerhedsforanstaltninger for at overholde databeskyttelsesregulativer var centrale dele af løsningen. Denne tilgang sikrede ikke kun nøjagtighed og sikkerhed af kundedata, men også effektivitet i håndteringen af disse data

2G Clouds Rolle

2G Cloud spillede en afgørende rolle i dette projekt gennem en Senior Cloud Architect’s bidrag. Denne ekspert var nøglepersonen bag udviklingen af de Azure-cloud-baserede løsninger, som præcist adresserede kundens behov. Arbejdet omfattede tæt samarbejde med kundens interne teams og stakeholders for at sikre, at løsningerne nøje matchede de forretningsmæssige krav og forventninger. 2G Clouds bidrag demonstrerede den essentielle værdi af teknisk ekspertise inden for cloud-løsninger, kombineret med en dyb forståelse for kundens forretningsprocesser og udfordringer.

Resultat

Projektet resulterede i en væsentlig forbedring af synkroniseringen af kundekontaktinformationer på tværs af kundens systemer. Den løsning, som blev implementeret, sikrede høj datakvalitet og konsistens, hvilket direkte bidrog til en forbedret kundeservice og mere effektive kommunikationsstrategier. Ved at anvende automatiserede processer og strenge kvalitetskontroller blev arbejdsprocesserne mere effektive, og kunden blev i stand til at overholde relevante databeskyttelsesregulativer. Succesen af projektet fremhævede den værdi, som 2G Cloud tilførte gennem sin ekspertise, og den tætte kobling mellem teknologiske løsninger og forretningsmæssige behov.

 

På grund af  fortrolighedsforpligtelser kan vi desværre ikke offentliggøre vores kundes navn. Hvis du ønsker yderligere information om opgaven, er du velkommen til at kontakte os direkte.

Vil du vide mere om Azure Infrastruktur så læs her